همایش ملی گیاهان دارویی، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش ملی گیاهان دارویی

National Conference on Medicinal Plants

پوستر همایش ملی گیاهان دارویی

همایش ملی گیاهان دارویی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي واحد مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی گیاهان دارویی