اولین کنگره بین المللی حکمت ناب، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین کنگره بین المللی حکمت ناب

پوستر اولین کنگره بین المللی حکمت ناب

اولین کنگره بین المللی حکمت ناب در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۴ توسط ،كانون فرهنگي مناجات اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی حکمت ناب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی حکمت ناب