همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز، آذر ماه ۱۳۹۳

همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز

Environment & Green Industry

پوستر همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز

همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه اصفهان،پژوهشكده محيط زيست دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز