دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا، دی ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا

The Second National Conference on Health Knowledge Production and Governance in the Post-Corona World

پوستر دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا

دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا