ششمین کنگره بین المللی سردرد، مهر ماه ۱۳۹۸

ششمین کنگره بین المللی سردرد

6th international iranian headeche congress

پوستر ششمین کنگره بین المللی سردرد

ششمین کنگره بین المللی سردرد در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن سردرد ايران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی سردرد مراجعه فرمایید.