اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور، بهمن ماه 97

اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

1st National Conference on dust with a Health-Focused Approach

پوستر اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

ریزگردها و بهداشت محیط

ریزگردها و بهداشت شغلی

سم شناسی ریزگردها

ریزگردها و بیماریهای پوستی

ریزگردها و بیماریهای عفونی

ریزگردها و بیماریهای زنان

ریزگردها و بیماریهای تنفسی

ریزگردها و بهداشت روانی

ریزگردها و ایمنی غذامقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور