اولین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار

The first national conference on new computer technologies and sustainable development

پوستر اولین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار

اولین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار