همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل

National Student Conference on Medicinal Plants and Complementary Medicine

پوستر همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل

همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در شهر سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل