همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم

همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم

National Health Conference According to the Quran

همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۵ توسط جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بجنورد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم