همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم، مهر ماه ۱۳۹۵

همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم

National Health Conference According to the Quran

همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۵ توسط جهاد دانشگاهی،جهاددانشگاهي خراسان شمالي در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم