ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک، مرداد ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

The sixth national Conference of Medical Herbs Conventional Medicine and Organic Agriculture

پوستر ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا - مركز تحقيقات آموزش كشاورزي ومنابع طبيعي استان همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک