چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

The provincial congress of The 4th congress on the History of Architecture and Urbanism in Iran

پوستر چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ تا ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط اداره کل میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ارومیه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


درباره همایش

کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران از سوی 31 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از شهریور تا بهمن ماه سالجاری طی یک دوره 5 ماهه برگزار می شود.

کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران که سه دوره به همت مرحوم دکتر باقر آیت‌الله زاده شیرازی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در ارگ بم برگزار شد از رویدادهای ارزشمند فرهنگی کشورمان بعد از انقلاب اسلامی  است که به دلیل محتوای علمی، هنری، فرهنگی و ... در نوع خود کم‌نظیر بوده است.

چهارمین دوره برگزاری این کنگره پس از یک دهه تعویق، در سالجاری با نگاهی متفاوت برگزار خواهد شد.

برای اولین بار در برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران تصمیم گرفته شد تمام استان‌های کشور به‌ صورت ادواری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خودشان را برگزار کنند تا این رویکرد در استان‌ها به جریانی تبدیل شود که به ارتقاء حفاظت از میراث فرهنگی به‌صورت مداوم و پایدار کمک کند.
سه دوره کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران که در سال‌های گذشته برگزار شد فتح بابی برای شناخت موضوع تاریخ معماری و شهرسازی ایران بود. چهارمین دوره این کنگره  پشتیبان و حمایت‌کننده جریانی است که بعد از برگزاری سه دوره کنگره اتفاق افتاده است؛ از این ‌رو در این دوره، کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران درکنار طرح مباحث علمی و فرهنگی، فرصتی برای جریان سازی در حوزه حفاظت و ایجاد طنین توجه به حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی در کشور را فراهم خواهد ساخت.
 کنگره‌های استانی برای نخستین بار با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و با تاکید بر تاریخ معماری و شهرسازی هر استان برگزار می شود 
امید است با برگزاری این رویداد ارزشمند در استان‌ها شاهد توجه بیشتر سازمان‌های دیگر به میراث فرهنگی باشیم و بتوانیم آشنایی بهتر و بیشتر استان ها با ظرفیت‌ها، قابلیت‌های تاریخی و فرهنگی نهفته در شهرها و دیگر سکونتگاه های زیستی مانند روستاهایشان را فراهم کنیم.

 

محورهای کنگره:

 حوزه های فرهنگی-طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی
 سنت‌ معماری و شهرسازی
بازخوانی، تحلیل آموزش معماری و شهرسازی ایران از آموزش تجربی تا آموزش نوین
سازمان اجتماعی و دانش تاریخی مدیریت شهری
حقوق، قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط در شکل‌گیری شهرها
 تاریخ‌نگاری و سیر تحول اندیشه‌های معماری و شهرسازی
تاریخ معماری و شهرسازی استان به روایت اسناد مکتوب و مصور (سفرنامه‌ها و...)
بررسی و جستجوی نقش بانیان، عاملان و معماران بومی استان در آفرینش سبک‌های معماری ایرانی
معماران ایرانی به روایت کتیبه‌های بناهای تاریخی استان
اندیشه‌های معماران ایرانی در ادبیات معماری (اسناد، فرمان‌هاف وقف نامه‌ها، احکام، متون تاریخی و...)
 روند شکل‌گیری فضاهای معماری و شهرسازی استان در بستر تاریخ
زبان و بیان معماری و شهرسازی استان
بررسی مراکز قدرت ـ پایتخت‌ها و کانون‌های تمدنی واقع در حوزه فراگیر استان
سیر تحول فضای شهری، روستایی و معماری استان در بستر فرهنگ و تاریخ
شکل‌شناسی و الگوهای معماری و شهرسازی استان در دوره‌های مختلف
ابداعات و نوآوری‌های تأثیرگذار بر معماری و شهرسازی در حوزه فراگیر استان
عوامل مؤثر بر پایداری شهرهای تاریخی استان
بررسی تطبیقی بناهای مذهبی اقوام و مذاهب استان
نقش اقوام و ادیان در شکل گیری محلات در شهرهای تاریخی استان
 حوزه فراگیر استان
بررسی شهرهای تاریخی استان در ساختار شبکه راه‌های تاریخی ایران
حوزه نفوذ شهرهای تاریخی استان برحسب ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی
تحلیل جغرافیای طبیعی حوزه فراگیر استان به‌عنوان بستر ظهور شهرها و روستاهای تاریخی آن
جغرافیای تاریخی ایران در سطح محلی (استان)
بررسی محیط‌های تاریخی، اجتماعی و طبیعی حوزه فراگیر استان
بررسی سیر تحول جغرافیای سکونت بر حسب دوره‌های تاریخی در حوزه فراگیر استان (پراکنش جمعیت، تراکم، حدود اسکان و...)
بررسی تاریخی راه‌ها و نظام حمل و نقل، ارتباطات، بازارها و خطوط انتقال اطلاعات در شبکه شهری و روستایی حوزه فراگیر استان
معرفی حوزه فرهنگی ـ تاریخی فراگیر استان
سیر تحول و پویایی تاریخی شهرها، روستاها و قلاع حوزه فراگیر استان در مقیاس فرهنگ
 منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی
 منظر شهری تاریخی
ساختارهای تاریخی و طبیعی در منظر شهری
نقش باغ‌های تاریخی در منظر شهری
پوشش گیاهی و کاربرد آن در تاریخ منظرسازی شهر
منظر وابسته به شهر و منظرهای شهری تاریخی استان
بررسی زمین شناسی منظرهای شهرهای تاریخی استان
 منظر فرهنگی
مفاهیم، مبانی و گونه‌های منظر فرهنگی (منظر طراحی شده و خلق شده توسط بشر، منظر ارگانیک،
 سازه در تاریخ معماری و شهرسازی
 شناخت مفاهیم، مبانی و تحلیل سازه‌های سنتی (عناصر اصلی و وابسته)
 سیر تحول سازه‌های سنتی استان
 دانش و فناوری ساخت
 ساختار پوشش‌های حفاظتی و تزیینی
 باستان شناسی، معماری و شهرسازی
 باستان‌شناسی شهری
 باستان‌شناسی بنا
 باستان‌شناسی منظر فرهنگی
 میراث معماری و شهرسازی مدرن
 سیر تحول معماری مدرن و صنعتی در استان
 شناسایی، تدوین معیارها، ارزش‌گذاری بناها و مجموعه‌های شهری مدرن استان
 بازخوانی تاریخ شفاهی میراث معماری و شهرسازی مدرن استان
 میراث آب و کشاورزی
 نقش تمدنی میراث کشاورزی و آب در شکل‌گیری شهرها و روستاهای استان
 الگوهای بومی معماری، علوم و فنون میراث کشاورزی و آب
 نقش اقتصاد زیستی در شکل‌گیری میراث کشاورزی استان
 سازه‌های مرتبط با انرژی‌های پایدار (سازه‌های آبی و بادی)
 میراث فرهنگی نا ملموس
 منظر شهری تاریخی
تشریح فنون و مهارت‌های استادکاران و معماران سنتی، به‌عنوان یک میراث فرهنگی ناملموس
شناسایی، توصیف و تحلیل مبانی آیینی و اعتقادی دانش سنتی معماری ایران، به‌عنوان ظرفیتی برای پاسداری
بررسی راهکارهای ترغیب مشارکت مردمی در حفاظت و نگه‌داشت ابنیه و شهرهای تاریخی
بررسی نقش متقابل فرهنگ عامه و میراث زبانی از یک‌سو و دانش سنتی معماری و شهرسازی از سوی دیگر
معرفی تجارب موفق مؤسسات دولتی، تشکل‌هاف اجتماعات و گروه‌ها در پاسداری از دانش سنتی معماری
زبان و فرهنگ عامه به‌عنوان ابزارهایی برای پاسداری از میراث معماری، شهرسازی و سامان‌دهی سرزمینی
نقش مباحث حقوقی در حفاظت از میراث معماری و شهرسازی
 راه های فرهنگی و عناصر وابسته
 ایل راه‌ها و بازشناسی عناصر و معماری وابسته
 راه‌های زیارتی