همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

پوستر همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مراغه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف محورهای همایش:
مبانی فقهی و حقوقی شوراهای حل اختلاف
صلاحیت کیفری/حقوقی شوراهای حل اختلاف
نقد و بررسی قانون و آیین نامه سورای حل اختلاف
جایگاه و نقش شوراهای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی
نحوه دادرسی شوراهای حل اختلاف
سایر موضوعات مرتبط با شوراهای حل اخلافمقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف