همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

Regional Conference on Pathology of Dispute Resolution Councils

پوستر همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف