همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی، مهر ماه ۱۳۹۵

همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی

پوستر همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی

همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی