همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی، اسفند ماه ۱۳۹۴

همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی

پوستر همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی

همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه آيت الله حائري ميبد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی