اولین همایش ملی هیدروژن، آبان ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی هیدروژن

First National Conference on Hydrogen

پوستر اولین همایش ملی هیدروژن

اولین همایش ملی هیدروژن در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی هیدروژن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی هیدروژن