اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی

First National Conference on Drowning Prevention

پوستر اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی

اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان،دانشگاه علوم پزشكي گيلان -مركز تحقيقات تروماي جاده اي گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی