همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان

Conference on recognizing development strategies of Gilan province

پوستر همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان

همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه گیلان،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان