هفتمین همایش ملی توربین گاز، خرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش ملی توربین گاز

Seventh National Conference on Gas Turbines

پوستر هفتمین همایش ملی توربین گاز

هفتمین همایش ملی توربین گاز در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انستیتو توربین گاز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی توربین گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی توربین گاز