همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز، مهر ماه ۱۳۹۲

همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز

National Geopolitical Conference on Southwest Asia; Issues of Developments and Prospects

پوستر همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز

همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۲ توسط ،شركت كيميا خرد پارس در شهر طالقان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز