هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، بهمن ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

The 7th International Conference on Global Studies in Civil Engineering, Architecture, and Urban Planning

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علوم و فناوری های نوین ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی