دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما

Dr. Hakim Zadeh's Second National Habitat Conference with Focus on Rehab and Trauma

پوستر دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان،مركز تحقيقات تروماي جاده اي دانشگاه علوم پزشكي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما