پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی، مهر ماه ۱۴۰۲

پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی

The fifth national conference on the capacities and limitations of rural women's empowerment

پوستر پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی

پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،فرمانداری شهرستان کلات در شهر کلات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی