دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار، دی ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار