اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

01st National Conference on Greenhouse Production Technology

اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۸۴ تا ۱۰ شهریور ۱۳۸۴ توسط جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان در شهر رشت برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای