اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها

The first national conference on green management in the third millennium "Experiences, Challenges and Solutions

پوستر اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.