اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها

The first national conference on green management in the third millennium "Experiences, Challenges and Solutions

پوستر اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.