همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز، مرداد ماه ۱۳۹۶

همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز

پوستر همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز

همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،انجمن مديريت سبز- شركت مهرآسازان زيست فناور فرافر در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز مراجعه فرمایید.