اولین همایش قرآن و روانشناسی، تیر ماه 99

اولین همایش قرآن و روانشناسی

The first conference on Quran and psychology

پوستر اولین همایش قرآن و روانشناسی

اولین همایش قرآن و روانشناسی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ توسط هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش قرآن و روانشناسی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- روش شناسی پژوهش های قرآنی

- انسان شناسی از منظر قرآن کریم و روایات

- رشد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات

- مسائل اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات

- آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات

- سلامت از منظر قرآن کریم و روایات

- مشاوره و درمان ا زمنظر قرآن کریم و روایات

- تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات

- زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات

- رزم و دفاع از منظر قرآن کریم و روایات

- رسانه و ارتباطات از منظر قرآن کریم و روایات

- شخصیت از منظر قرآن کریم و روایاتمقالات پذیرش شده در اولین همایش قرآن و روانشناسی