اولین همایش ملی و دومین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین (GPR)، اردیبهشت ماه 93

اولین همایش ملی و دومین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین (GPR)

1st National Conference and 2nd Workshop on Ground Penetrating Radar

پوستر اولین همایش ملی و دومین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین (GPR)

اولین همایش ملی و دومین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین (GPR) در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


پیرو برگزاری موفق اولین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین در ایران در اردیبهشت 1391، همچنین نظر به دریافت تقاضاهای مکرر علاقه مندان، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، اولین همایش و دومین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین را در اردیبهشت ماه 1393 برگزار می کند.
هدف از برگزاری این همایش، ایجاد فضای مناسب برای ارائه دستاوردها و هم اندیشی علمی متخصصین و پژوهشگران کشور در زمینه های مختلف علم GPR می باشد. کلیه مقاله های پذیرش شده در همایش، به صورت شفاهی ارائه می شود.

 

 

محورهای همایش:

- مهندسی معدن
- زمین شناسی و محیط زیست
- فضاهای زیر زمینی
- ژئوتکنیک و مهندسی عمران
- مطالعات شهری
- باستان شناسی
- مطالعات نظامی
- کشاورزی و جنگل داری
- پردازش و تفسیر داده ها
- مطالعات درون چاهی/هوابرد

 

سازمان همایش

اعضاء کمیته علمی:
-  دکتر سعید کریمی نسب
-  دکتر آزاده حجت
-  دکتر حجت اله رنجبر
-  دکتر احمد عباس نژاد
-  دکتر غلامرضا کمالی


اعضاء کمیته اجرایی:
-  دکتر سعید کریمی نسب
-  دکتر آزاده حجت
-  دکتر حجت اله رنجبر
-  دکتر حمید منصوری