اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی

The first national conference on new approaches to governmental accounting

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی

محورهای همایش:
الف-ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور
ب-ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی قانون محاسبات عمومی کشور
ج-ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی بودجه کل کشور
د-ارزیابی نتایج حاصل از اجرای دستورالعمل حسابداری دولتی از فروردین ماه 1381 تاکنون
ه-بررسی چگونگی اجرای اصلاح الگوی مصرف در ذیحسابیها از طریق دستورالعمل حسابداری دولتی
و-بررسی چگونگی اجرای کارمضاعف و همت مضاعف در ذیحسابیها از طریق دستورالعمل حسابداری دولتیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی