همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها

Regional Conference on Information Technology, Strategies and Strategies

پوستر همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها

همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گنبدكاووس در شهر گنبد کاووس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها