نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک، خرداد ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک

The First National Conference on Water Crises and Challenges in the Salt Lake Basin

پوستر نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک

نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي قم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک