نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل، خرداد ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل

The first national conference on green management from theory to practice

پوستر نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل

نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه پیام نور واحد آباده،کانون فرهنگی تبلیغی نواندیشان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل