سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

National Seminar on GIS in the planning of economic, social and urban

سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،شركت بين المللي پردازش اطلاعات نقش كليك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری