همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی، آذر ماه ۱۳۸۸

همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

National Conference on Spatial Information System

همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایراندانشگاه صنعتي مالك اشتروزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتبا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی