دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

پوستر دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-آشنایی متخصصین با جدیدترین دستاوردهای محققان در زمینه آمایش سرزمین و توسعه پایدار با استفاده از سنجش از دور و GIS.
- معرفی جدیدترین روش های آمایش سرزمین با بهره گیری از تکنیکهای سنجش از دور و GIS
- معرفی زمینه های تحقیقاتی و جایگاه بین رشته ای تکنیکهای سنجش از دور و GIS
-تاکید بر استفاده از این فناوری در مدیریت جامع و طرحهای منطقه ای
-تاکید بر لزوم تشکیل واحدهای مدیریتی در سطح استان ها برای استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین و توسعه پایدار.

 

محورهای همایش:

.        کاربردهای سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین در زمینه های:
·        بحران آب شرب استان یزد، خشکسالی و اثرات آن در منابع طبیعی
·        جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی)
·        علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
·        تعیین کاربری اراضی و تحلیل فضایی
·        آینده پژوهی در زمینه سنجش از دور و GIS 
·        انتقال آب بین حوزه ای بویژه در استان یزد
·        سلامت و بهداشت (جغرافیای پزشکی)
·        خدمات شهری (حمل ونقل و ترافیک)
·        زمین شناسی، معادن و اکتشاف معدن
·        مدیریت بحران و مخاطرات محیطی
·        رادار و تکنیک های مختلف SAR
·        آمایش سرزمین و تحلیل فضایی
·        علوم دریایی و سکو های نفتی
·        جغرافیا و برنامه ریزی شهری
·        تصاویر فراطیفی و ابر طیفی
·        علوم ژئوماتیک. LIS,SDI
·        توریسم و اکوتوریسم
·        کاربرد GIS در مدیریت منابع آب و بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب
·        مدیریت صنعت توزیع برق
·        کاهش تلفات شبکه توزیع برق
·        تهیه طرح های جامع برق رسانی
·        تعیین مکان بهینه پستهای فوق توزیع برق
·        اتوماسیون وکنترل از راه دور شبکه توزیع برق
·        تدوین برنامه استراتژیک ونقشه راه صنعت توزیع برق
·        طراحی،تعیین مسیر وبهینه سازی شبکه توزیع برق
·        مدل سازی توسعه گاز شهری با استفاده از GIS
·        استفاده از GPR در مطالعات زیر ساخت های گازی
·        بهینه سازی طراحی خطوط لوله با تکنولوژی RS و GIS
·        کار آفرینی فناورانه
·        کسب و کارهای نوین
·        توسعه صنعتی و اقتصادی