چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS، همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای، آبان ماه 98

چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS، همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

National Conferemce on GIScience: Basis and Trans/Interdisciplinary Applications

پوستر چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS، همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS، همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS، همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای مراجعه فرمایید.


چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS و "همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای" در 14 آبان ماه 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد و در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم با همکاری سازمان های منطقه ای، ملی و بین المللی برگزار خواهد شد.

برخی از حوزه های موضوع کنفرانس:

افراد علاقمند از رشته های ذیل و یا سایر رشته ها با موضوعات جدید و در حال ظهور در زمینه علم اطلاعات جغرافیایی به شرکت در همایش دعوت می شوند:

جغرافیا
علوم شناختی
علوم کامپیوتر
مهندسی
علم اطلاعات
زبان شناسی
ریاضیات
فلسفه
روانشناسی
علوم اجتماعی
آمار (زمین آمار)
علوم مرتبط با داده
و ...
همچنین همایش از مقالات جدید و خلاقانه در موضوعات ذیل در زمینه علم اطلاعات جغرافیایی (GIScience) نیز استقبال می نماید:علم اطلاعات جغرافیایی اینترنت اشیاء (GIScience of the Internet of Things)
وب معنایی جغرافیایی (GeoSemantic Web) 
علم اطلاعات جغرافیایی در جابجایی شامل وسایل حمل و نقل خودران، حمل و نقل و ...
(GIScience in mobility, including autonomous vehicles) 
پیشرفت ها در شبیه سازی های جغرافیایی و کارتوگرافی
(Advances in GeoSimulation and Cartography) 
علم اطلاعات جغرافیایی و حریم خصوصی مکان (GIScience and location privacy)
داده های حجیم فضایی و مجموعه داده های جهانی (Spatial Big Data and Global Datasets)
یادگیری ماشین (عمیق)، داده کاوی، محاسبات نرم
(Deep/Machine Learning, Data mining, Soft Computing) 
ایزوها، استانداردها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها (ISOs, Standards and Regulations) 
آموزش و تدریس علم اطلاعات جغرافیایی (GIScience Education/Teaching)
نرم افزارها، داده ها و .... متن باز (Open Source: Software, data and ...)
زیرساخت داده جغرافیایی، زیرساخت داده فضایی و فراداده 
GDI: Geographic Data Infrastructure, SDI: Spatial Data Infrastructure, Meta Data 
توپولوژی  (Topology)
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده (Augmented Reality and Virtual Reality) 
پهپادها، ماهواره ها و صنایع فضایی (UAVs, satellites and space industries)
سنجش از دور شی­گرا جغرافیایی (GEOBIA: Geographic Objet Based Image Analysis)
اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه، داده های جغرافیایی مردم گستر 
(VGI: Volunteered Geographic Information, CSGD: Crowd sourced Geographic Data ) 
تنوع زیستی، جغرافیای زیستی و اکولوژی (Biodiversity, Biogeography and Ecology)
آمایش سرزمین: منطقه ای، شهری و روستایی(Land Use Planning: Regional, Urban and Rural)
خدمات اکوسیستم و محیط زیست(Ecosystem Services and Environment)
پدافندغیرعامل، امنیت، حصار جغرافیایی، مدیریت مرز و مطالعات جرم
.(Passive Defense, Security, GeoFence, Border Management and Crime studies ) 
مطالعات انسانی و اجتماعی (Human and Social Studies)
سلامت و بهداشت  (Health and hygiene)
مخاطرات، مطالعات اقلیمی و ژئومورفولوژیکی (Hazards, Climatic and Geomorphological Studies) 
صنایع و اکتشاف معادن و انتقال انرژی (Industries, Mining and Energy)
17 هدف توسعه پایدار (17 Sustainable Development Goals)
مدیریت بحران، ایمنی و اورژانس (Crisis Management, Safety and Emergency)
دولت های محلی و ملی (Local and National governments)
کشاورزی و منابع طبیعی (Agriculture and Natural Resources)
شبکه ها: آزمایشگاه ها و انجمن های ملی و بین المللی 
(Networks: National and international laboratories and associations) 
کسب و کارهای نوظهور، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
(Emerging businesses, Startups and Knowledge-Based companies) 
ابرنقطه: لایدار، ساختار از حرکت و فتوگرامتری 
(Point clouds: Lidar, Structure From Motion, Photogrammetry, …) 
توریسم، تجارت و املاک Tourism, Business and Real State 
زیرساخت داده جغرافیایی، زیرساخت داده فضایی و فراداده 
GDI: Geographic Data Infrastructure, SDI: Spatial Data Infrastructure, Meta Data 

و...مقالات پذیرش شده در چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS، همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای