اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی، آبان ماه ۱۳۹۳

اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید.