اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز، دی ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز

The First National Conference on Green Industries Innovation

پوستر اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز

اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۲ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز