کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

The new congress of common cancers of the gastrointestinal tract

پوستر کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي گلستانانجمن علمي متخصصين گوارش و كبد ايران در شهر گرگان برگزار گردید.