اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی

اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی

پوستر اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی

اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۴ تا ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط انجمن قرآن و تحول علوم ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- قرآن و فرهنگ

- کارکردهای فرهنگ عمومی

- مبانی مولفه ها و شاخص های فرهنگ عمومی

- ماتریسم فرهنگ عمومی



مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی