همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۲

همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی

Conference on Ethnicity and Culture of Islamic Iran

پوستر همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی

همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی