دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی

پوستر دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی

دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۲ توسط ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید.