همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا، اسفند ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا

International Conference on New Horizons in Geology and Geography

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا

همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوريثقذر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا