پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی

5th Seminar on Geometry and Topology

پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید.