دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی، مرداد ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی

پوستر دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی

دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی