دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری، اسفند ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری

The Second National Conference on Applied Research in Geography and Tourism

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری