اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

پوستر اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


گسترش و معرفی پژوهش های کاربردی یکی از عوامل توسعه جوامع و حرکت بسوی تعالی ورشد،شکوفایی استعدادها و کامیابی علمی جامعه است که می تواند مسیر حرکتی جامعه و کشور را درتولید علم و دستیابی به اهداف توسعه تقویت نماید؛ برای دستیابی به این هدف دانشگاهها نقش مهمی را برعهده دارند؛ در این راستا گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد با در نظر گرفتن ظرفیت های مشترک گروه های علمی دانشگاه در رشته های همایشی تحت عنوان:"تحقیقات کاربردی در مجموعه علوم جغرافیایی" همراه با کارگاه ;کاربرد  سنجش از دور و  سیستم اطلاعات جغرافیایی در  برنامه ریزی در اسفند  ماه 1394 در محل دانشگاه آزاد اسلامی برگزار کند .


اهداف کنفرانس :
- آشنایی با دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در پژوهش های مشترک کاربردی علوم مختلف با جغرافیا
- اهتمام ویژه اندیشمندان  و دانش پژوهان به ضرورت توسعه و ترویج صحیح فرهنگ و تعامل علوم  با یکدیگر و استفاده از ظرفیتهای مشترک 
-راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران
- فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات رشته های  مختلف دانشگاه ازاد اسلامی واحد سمنان  و استفاده از ظرفیت های بین رشته  ای و همچنین استفاده از ظرفیهای پژوهش بالقوه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
-  جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردها و تعامل فعالیتهای داشگاهی و بین رشته ای. 
- اشاعه ی فرهنگ  صحیح مدیریت و برنامه ریزی و توسعه آموزش و پژوهش علوم یک مجموعه دانشگاهی
- ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های تعامل  وحدت  اسلامی و شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب.
-دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه و آینده پژوهشی وجهت دهی به انجام پژوهش های رشته جغرافیا


محورهای همایش:
-جغرافیا وبرنامه ریزی شهری(آمایش شهری ،بهسازی و طراحی شهری ،مسکن شهری ،محیط زیست شهری)
- جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
- جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی و زمین شناسی در جغرافیا-
- جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها
- جغرافیا و معماری( اقلیم ومعماری ، بهینه سازی مصرف انرژی،تنظیم شرایط محیطی،شاخص های زیست اقلیم ساختمانی)
-جغرافیا و برنامه ریزی توریسم (گردشگری  وجغرافیا)
-جغرافیا و آمایش سرزمین
-جغرافیا و توسعه پایدار(پایداری جغرافیایی و جغرافیای پایدار)
-جغرافیا و محیط زیست
- کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در جغرافیا(فناوری های نوین در علوم جغرافیایی)
-جغرافیا و اقتصاد ( اقتصاد سنجی جغرافیایی و جغرافیای اقتصادی)
-جغرافیا و روانشناسی(روان شناسی رنگ ،مبلمان شهری و روان شناسی شهری، گردشگری و روانشناسی)
-جغرافیا و انرژی(رویکرد جهانی انرژی، انرژی های نو و تجدید پذیر در توسعه مناطق جغرافیایی،انرژی صفر)
-مسائل و مشکلات  استان سمنان از دیدگاه جغرافیایی

 

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی