اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

پوستر اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی