همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

پوستر همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سفيران فرهنگي مبين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار